Nejsme nejrychlejší, zato umíme poradit s výběrem vybavení. Doporučujeme jen to, s čím máme osobní zkušenost! Naučíme vás výstroj na skále používat! Poradíme tak, jako by to mělo být zboží pro nás samotné.
Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele portálu Shop.Ferrataclimbing.eu

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě < www.ferrataclimbing.eu > (dále jen „prodávající“), jehož provozovatelem je společnost SPORTKURZ s.r.o. (více viz bod 11). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

2. Základní pravidla nákupu
Zboží je zasíláno pouze na území ČR.
Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH, případně dalších poplatků kromě nákladů na doručení zboží.
Jednotlivé formy slev nelze kombinovat, slevy se nesčítají. Nákup je realizován až po řádném odeslání objednávky do systému prodávajícího.
Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné. Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu se zákaznickým centrem. O stavu objednávky je kupující v průběhu jejího vyřízení informován prostřednictvím informačních emailů zasílaných prodávajícím na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Ceny platí do konce kalendářního měsíce a nabídka platí do vyprodání zásob. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Veškeré osobní údaje uvedené kupujícím při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů. Více o ochraně a zabezpečení dat v bodě 13. těchto obchodních podmínek

 3. Výběr zboží
Zboží je prezentováno v internetovém obchodě formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující nebo technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků, prodávající za tuto skutečnost neodpovídá.
Po vybrání požadované velikosti, případně barvy produktu tlačítkem PŘIDAT DO KOŠÍKU, umístíte vámi vybrané zboží do košíku.
V košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s počtem zvolených kusů, který lze libovolně změnit a cenou zboží. Ve druhém kroku máte možnost zvolit způsob platby a dodání zboží. Ve třetím kroku objednávkového procesu jste vyzvání k vyplnění osobních a doručovacích údajů. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné tlačítkem Odeslat objednávku.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

 • vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob,
 • nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození,
 • zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na webu.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa provozovny vybrané prodejny.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a převzetí.

5. Doprava, osobní odběr zboží a rezervace zboží
Zboží je zasíláno v Čechách prostřednictvím externích dopravců, kterými jsou Česká pošta a Zásilkovna. Podmínky a ceny dopravy zboží.
Objednané zboží je možné v rámci Čech odebrat také formou osobního odběru na doručovací adrese prodejce a  to pouze v případě, že veškeré zboží z objednávky je připraveno k vyzvednutí a po předchozí telefonické domluvě v předem smluveném časovém okně. 
Na zboží osobně vyzvednuté na doručovací adrese prodejce se nevztahuje ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku o odstoupení od kupní smlouvy.

6. Způsob platby a převzetí zboží
Po převzetí zásilky dopravcem vám bude zásilka v rámci ČR doručena do dvou pracovních dní na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí zásilky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. Zboží je zasíláno pouze na území ČR.
V případě osobního odběru je platba za zboží vyžadována předem bezhotovostně. Zboží bude možné vyzvednout přímo na základě výzvy k vyzvednutí zaslané emailem či SMS, případně sdělené telefonicky. Zboží je nutné vyzvednout do 10 dnů od oznámení. Na základě osobní domluvy lze lhůtu pro vyzvednutí prodloužit. 

7. Potvrzení objednávky a expedice zboží
Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému. V komunikaci vždy uvádějte číslo objednávky. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů nebo SMS. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo aktualizována.
V případě nutnosti kompletace objednávky z více skladů před jejím odesláním se předpokládaný termín dodání objednávky může prodloužit až o 7 pracovních dní.

8. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno na doručovací adrese prodejce. Ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku o odstoupení od kupní smlouvy se však nevztahuje na zboží rezervované prostřednictvím webových stránek a následně zakoupené na doručovací adrese či v terénu.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží. 

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel. 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě, a to výlučně prostřednictvím formuláře "Vzorového odstoupení od kupní smlouvy", (viz. příloha č. 1 těchto obchodních podmínek). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Do 14 dnů od předání nebo doručení Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. V případě odstoupení od smlouvy zasílá kupující zboží na doručovací adresu prodejce. V případě zaslání musí být zboží kupujícím zasláno standardním balíkem bez dobírky. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Ke zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nabytí zboží (faktura) a kopii Odstoupení od kupní smlouvy. Cena za zboží, kterou kupující uhradil, bude pak následně vrácena na uvedené číslo účtu kupujícího a to do 14ti dnů od převzetí zboží.
Náklady na vrácení zboží nese kupující. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. V případě vrácení pouze části zboží z objednávky budou zaplacené náklady na jeho doručení vráceny kupujícímu v poměrné části za toto vrácené zboží. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dopravě nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo
  v případě, kdy prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v daném případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

9. Hodnocení zákaznické spokojenosti
V rámci zlepšování kvality poskytovaných služeb a nabízeného zboží používá prodávající níže uvedené softwarové nástroje pro zjišťování a vyhodnocování zákaznické spokojenosti. Zasílání těchto hodnocení může zákazník kdykoliv zrušit nebo požádat zpětně o výmaz svých hodnocení.
Kupujícímu je na základě jeho objednávky zaslán na uvedenou emailovou adresu hodnotící formulář, v rámci kterého je vyzván k ohodnocení zboží, které bylo součástí jeho objednávky. V případě vyplnění, je hodnocení z tohoto formuláře použito a zobrazeno v detailu vybraného produktu jako recenze zboží na webu. Možnost zrušit zasílání hodnotícího formuláře má kupující přímo v tomto formuláři.

HEUREKA hodnocení elektronického obchodu
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání emailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Více o službě Ověřeno zákazníky

10. Zákaznický účet a benefity
Uživatel, který provede řádnou registraci na webu < www.shop.ferrataclimbing.eu > se stává členem.
Pro nakupování v elektronickém obchodu je každému členu vytvořen na webu zákaznický účet. Přístupové údaje k zákaznickému účtu jsou uživateli zaslány na emailovou adresu uvedenou při registraci. Pro uplatnění slevových poukazů, věrnostních benefitů nebo načtení hodnoty nákupu na vrub zákaznického účtu v rámci online nakupování na webu je nutné se přihlásit ke svému uživatelskému účtu.

11. Provozovatel
SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895, zapsáno u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766.
ID datové schránky: 334sxrg 

12. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes < www.dtest.cz/poradna > či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti na webové stránce < www.vasestiznosti.cz >.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce < www.coi.cz >.

13. Zabezpečení dat
Zpracovatel chrání vaše data před zneužitím.
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Údaje získané od zákazníků užívá pro vnitřní potřebu a zkvalitnění služeb, výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Více v sekci Ochrana osobních údajů.

14. Ostatní ujednání
Kupujícím respektive spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky. Prodejce nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto VOP, není-li uvedeno jinak. Prodejce je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit zveřejněním nového znění na webu. Takto změněné VOP platí pro Smlouvy uzavřené po jejich zveřejnění. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení či Smluv jako celku. Tyto VOP jsou účinné od 13.3.2020 a přiměřeně se použijí i  pro účely poskytování služeb podnikatelům.


Příloha č. 1 -  VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Adresát:
SPORTKURZ s.r.o., Nádvorní 1206/3, 460 06  Liberec 6

Kupující a odesilatel:
Jméno a příjmení
Adresa, telefon, e-mail
Číslo bankovního účtu

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Oznamuji, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.
 - číslo objednávky
 - název a kód zboží

Datum: ...............
                                            ...........................
                                                Podpis kupujícího

Zpět do obchodu